Coace cu măiestrie, de Paște în bucătărie!

10 VIZUALIZĂRI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Coace cu măiestrie, de Paște în bucătărie!

Perioada Concursului: 10.04.2023 – 17.04.2023

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1.Organizatorul concursului “Coace cu măiestrie, de Paște în bucătărie!” (denumit in continuare Concursul”) este S.C. ROMPAK S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in mun. Pascani, str. Gradinitei nr. 1C, jud. Iasi, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2877/1994, cod de identificare fiscala RO6551041, capital social 10.411.000 Lei (RON), cont bancar R074 BRDE 240S V078 5936 2400, deschis la BRD GSG lasi, reprezentata legal de Dna. Despina-Adriana CONSTANTIN-LUNGU, in calitate de Administrator Executiv, denumita in continuarea „Organizatorul.

Concursul se desfasoara prin intermediul DIGITAL WAND S.R.L.,cu sediul in Bucuresti, Str. Ermil Pangratti, nr. 3, Etaj 2, Ap. 5, Camera 15, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/10409/2008, cod fiscal CUI 24046684, cont bancar RO45 BTRL 0430 1202 H332 92XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Unirii, reprezentata prin Ximena CILIBIU, avand functia de Managing Partner,denumita in continuarea „Imputernicit”.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, de a opri Concursul in orice moment al acestuia si/sau de a schimba regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina de Facebook Pakmaya – Maiestrie in Bucatarie: www.facebook.com/maiestrieinbucatarie. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

Organizatorul va fi disponibil pentru a raspunde la orice intrebari si mesaje primite pe pagina de Facebook Pakmaya – Maiestrie in Bucatarie.

Organizatorul poate contacta Participantii prin intermediul profilelor lor de Facebook, prin mesaj privat trimis direct catre acestia.

Participantilor la Concurs li se pune in vedere ca Regulamentul este redactat in conformitate cu politica Facebook de organizare a promotiilor, valabila la data demararii Concursului si orice modificare a politicii de organizare a promotiilor poate atrage dupa sine si modificarea prezentului Regulament.

Totodata, participantilor li se pune in vedere ca prezentul Concurs, nu este organizat, initiat, supervizat, sponsorizat, administrat, asociat sau promovat de Facebook, iar produsele acordate ca si premii in cadrul Concursului nu sunt finantate (total sau partial) de Facebook. Organizatorul nu este in niciun fel afiliat cu Facebook.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in perioada: 10.04.2023, ora 11:00:01 – 17.04.2023,pana la ora 23:59:59, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in mediul online, pe pagina de Facebook Pakmaya – Maiestrie in bucatarie: www.facebook.com/maiestrieinbucatarie, in cadrul postarii de Concurs.

 SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Concursului, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta in Romania, care se inscriu in Concurs in decursul derularii acestuia si care accepta si respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).

 • La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:
  • prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului S.C. ROMPAK S.R.L;
  • prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Agentiei imputernicite;
  • prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
  • prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
  • membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a) – d) de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
  • persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului.

Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile care nu sunt eligibile, mentionate mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Concurs are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Pentru a putea participa la prezentul Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa fie fan al paginii de Facebook Pakmaya – Maiestrie in bucatarie: www.facebook.com/maiestrieinbucatarie. Daca utilizatorul nu este fan al paginii, in scopul participarii, acesta trebuie sa devina fan al paginii, prin apasarea butonului “Like” (“Imi place”).
 2. Sa indeplineasca conditiile de participare, conform sectiunii 3 a prezentului Regulament.
 3. Sa se informeze in prealabil in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament.
 4. Sa interactioneze cu pagina de Facebook Pakmaya – Maiestrie in bucatarie, prin cel putin un comentariu la postarea de Concurs din pagina si sa distribuie public pe profilul personal postarea de concurs. Postarea de Concurs va fi publicata in data de 10.04.2023, la ora 11:00:01. Pentru a se inscrie in Concurs, utilizatorul trebuie sa distribuie public pe profilul personal postarea de concurs si sa trimita prin intermediul unui comentariu la postarea de Concurs, UN VIDEO care sa includa un preparat de Paste (pasca, cozonac realizate cu drojdie uscata sau proaspata Pakmaya) si tag catre minim 2 persoane care iubesc sa gateasca. In plus, utilizatorul trebuie sa pastreze ambalajul ingredientului Pakmaya folosit pentru validarea premiului.

4.2. Validarea inregistrarilor:

Pentru a putea fi declarate valide, inscrierile in Concurs trebuie sa indeplineasca, cumulativ, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

 1. inscrierile trebuie sa se faca in perioada desfasurarii Concursului: 10.04.2023 – 17.04.2023,incepand cu 10.04.2023 ora 11:00:01 si pana pe 17.04.2023, la ora 23:59:59;
 2. pentru ca inscrierea in Concurs sa fie valida, Participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook si sa parcurga etapele mecanismului Concursului;
 3. se valideaza doar comentariile facute la postarea de Concurs, orice alt comentariu postat la alta postare sau oriunde pe pagina de Facebook Maiestrie in Bucatarie nu va fi luat in considerare.

Trimiterea unui comentariu text nu este o garantie ca persoana va participa la Concurs, Organizatorul avand dreptul sa refuze/descalifice orice comentariu sau imagine care nu respecta prevederile acestui Regulament.

Organizatorul are dreptul de a inlatura de la postarea de Concurs comentariile trimise de catre Participanti, daca ulterior publicarii, Organizatorul descopera ca nu au fost indeplinite conditiile Concursului.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea, costurile acestui Concurs, desfasurarea in bune conditii a acestuia. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea in mod nelegal sau neregulamentar de premii, Organizatorul va notifica autoritatile competente cu privire la aceste fapte si totodata va putea solicita atragerea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

4.3. Postarile continand comentariile cu materialele foto demonstrative trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptate in Concurs:

 • sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitati si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile;
 • sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate;
 • sa respecte tematica Concursului asa cum este descrisa in prezentul Regulament;
 • sa fie originale si sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale;
 • sa nu contina texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin Participantului;
 • sa nu contina materiale comerciale, publicitare si nici sa nu transmita mesaje de natura comerciala care, in mod direct sau indirect promoveaza anumite produse sau servicii, promotii, campanii, contin referiri si/sau aluzii la marcile de tigarete sau alcool, incurajeaza fumatul si/sau consumul de alcool, mesaje adresate minorilor sau care fac referire la minori;
 • sa nu contina solicitari adresate de Participant altor Participanti si/sau altor utilizatori sa devina membri/utilizatori/vizitatori a vreunui site, grup de discutie, organizatie etc;
 • sa nu contina imagini cu persoane ce pot fi indentificate. 

Toate comentariile sau imaginile incadrate in situatiile descrise mai sus vor fi eliminate de la postarea de Concurs, de pe pagina de Facebook Pakmaya – Maiestrie in Bucatarie, de catre Organizator sau Imputernicitul Organizatorului.

Participantul este singurul responsabil pentru consecintele directe sau indirecte ale publicarii comentariilor sau imaginilor in cadrul Concursului pe pagina de Facebook a Organizatorului. Sub niciun fel de circumstante, Organizatorul nu poate fi gasit raspunzator pentru orice fel de material (comentarii, imagini), orice fel de erori sau omisiuni in cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de catre Participanti a postarii de Concurs  de pe pagina  de Facebook  Pakmaya – Maiestrie in Bucatarie.

Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza comentariile sau imaginile pe care Participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiul dedicat Concursului si nu numai. De asemenea, Participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru comentariile pe care le transmit sau le publica in spatiul dedicat Concursului, la postarea de Concurs de pe pagina de Facebook Pakmaya – Maiestrie in Bucatarie.

In ceea ce priveste continutul trimis de Participanti pe pagina de Facebook Pakmaya – Maiestrie in Bucatarie, la postarea de Concurs, Organizatorul poate sa utilizeze, distribuie, reproduca, modifice, adapteze si sa afiseze public acest continut in scopul promovarii sau imbunatatirii paginii de Facebook Pakmaya – Maiestrie in Bucatarie, precum si in orice alt scop considera necesar si util.

In acest sens, prin participarea la Concurs in conditiile Regulamentului, Participantii inteleg, accepta si sunt de acord cu faptul ca Organizatorul poate sa utilizeze, distribuie, reproduca, modifice, adapteze si sa afiseze public acest continut in scopul promovarii sau imbunatatirii paginii de Facebook Pakmaya – Maiestrie in Bucatarie precum si in orice alt scop, fara ca ei sa poata emite vreo pretentie de orice natura fata de Organizator ce ar izvora din aceste raporturi.

SECTIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI SI VALOAREA ACESTORA

5.1. In cadrul Concursului se vor acorda in total 3 (trei) premii, dupa cum urmeaza:

Locul 1 – acesta constand intr-un Mixer cu bol Biovita, 5.5L, din inox, putere 1400W, rosu si un pachet cu produse Pakmaya, in valoare totala de 564,21 lei (TVA inclusa).

Locul 2 – acesta constand intr-un Mixer de Mana Biovita EasyMix 500, putere 500W, 5 accesorii incluse, rosu si un pachet cu produse Pakmaya, in valoare totala de 220,27 lei (TVA inclusa).

Locul 3 – acesta constand intr-un Set de 3 tavi de copt Berlinger Haus BH-7629, Burgundy Collection si un pachet cu produse Pakmaya, in valoare totala de 232,24 lei (TVA inclusa).

Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentului Concurs, respectiv nu se poate schimba premiul oferit in cadrul prezentului Concurs.

Castigatorilor nu li se asigura alte cheltuieli, in afara celor mentionate in prezentul Regulament. Premiul este nominal si nu poate fi oferit altei persoane.

SECTIUNEA 6. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor Concursului va avea loc in data de 18.04.2023, incepand cu ora 16:00:00. La tragerea la sorti participa toate inregistrarile valide din perioada Concursului, ale participantilor care au parcurs etapele specifice din mecanismul Concursului. Se vor extrage 3 castigatori si 2 rezerve/castigator.

6.2. Extragerea se va face cu ajutorul aplicatiei commentpicker.com. Premiile Concursului vor fi acordate castigatorilor in ordinea extragerilor si in urma procesului de validare descris in Sectiunea 7 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORULUI, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Datele Castigatorilor vor fi publicate pe data de 18.04.2023, la ora 18:00:00, pe pagina de Facebook Pakmaya – Maiestrie in Bucatarie, printr-un comentariu la postarea de concurs, care va contine numele de utilizator Facebook. Prin inscrierea in Concurs, participantul isi exprima acordul ca numele de utilizator Facebook sa fie afisat in cadrul postarii de concurs cu tag in comentariu.

7.2. In urma anuntului, castigatorul va trimite un mesaj privat pe contul de Facebook – Pakmaya – Maiestrie in Bucatarie in termen de 48 ore de la data anuntarii pentru a incepe procesul de validare. Mesajul privat trebuie sa contina fotografia care face dovada folosirii unui ingredient Pakmaya (din categoria drojdie proaspata sau uscata Pakmaya) utilizat in reteta pentru preparatul postat in postarea de concurs.

 Castigatorul va primi raspuns de la organizator, in acelasi mesaj, cu un link catre un formular online, in care trebuie sa completeze datele personale necesare trimiterii prin curier a premiului castigat (nume utilizator Facebook, nume, prenume, telefon si adresa de livrare). Premiile vor fi expediate de Organizator doar pe teritoriul Romaniei. 

In cazul in care castigatorul nu trimite aceste informatii in termen de 48 ore de la anuntarea castigatorului, la cea de-a treia astfel de instiintare efectuata prin intermediul unui mesaj privat pe Facebook, premiul nu mai poate fi revendicat de catre acesta si se vor contacta rezervele in ordinea extragerii. Rezervele trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de participare pentru validarea premiului. Acceptarea premiului nu este obligatorie.

7.3. Daca si dupa epuizarea rezervelor premiul va ramane neacordat, acesta va ramane in proprietatea si la dispozitia Organizatorului.

7.4. Dupa validarea Castigatorilor premiile vor fi trimise prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator, la adresele indicate de catre castigatori prin intermediul formularului completat anterior, in termen de maxim 30 zile de la data validarii acestora.

7.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premiul acelui participant care incearca obtinerea premiului prin frauda.

Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului. Organizatorul nu are nicio obligatie de plata sau de orice alta natura din momentul predarii premiului catre castigator.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in litigiile referitoare la dreptul de proprietate al castigatorilor asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

8.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

9.1. Organizatorul prelucreaza datele personale ale Participantilor la acest Concurs in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.  Informatiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

9.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele inscrise in Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului si/sau a Agentiei imputernicite in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

9.3 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Agentiei imputernicite si ai S.C. Rompak S.R.L si a cazurilor in care acesta trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

9.4. Prin inscrierea in Concurs, toti Participantii sunt de acord cu pastrarea datelor lor personale de catre Organizator pe servere administrate de o terta parte.

Toate datele personale ce urmeaza sa fie colectate de catre Organizator vor fi pastrate in conformitate cu legislatia in vigoare in materie.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Taxele si impozitele aferente premiului la data acordarii, vor fi suportate de Organizator daca este cazul, in conditiile legii. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu Premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorului acestuia.

10.2. Participantilor nu le este impusa vreo taxa de participare in legatura cu participarea la prezentul Concurs sau in legatura cu intrarea in posesia premiului si niciun fel de cheltuieli indirecte, cu exceptia cheltuielilor normale de participare (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la Concurs). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul legislatiei in vigoare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

11.1. Organizatorul si Agentia nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la Concurs, cauzate de provider-ul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale provider-ului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

11.2. Totodata, Organizatorul si Agentia vor fi exonerate de raspundere si nu vor fi implicate in niciun litigiu legat de detinerea cu titlu valabil a conturilor de Facebook de pe care Participantii intra in Concurs, inclusiv ca urmare a furtului sau utilizarii neautorizate a acestora.

11.3. Organizatorul si Agentia nu raspund pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participantilor, in cazul in care acestia primesc mesaje scrise prin care se pretinde castigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participarii la acest Concurs sau orice alt Concurs organizat de ROMPAK S.R.L. si care nu au fost transmise de Organizator sau de Agentie conform prezentului Regulament.

11.4. Cu privire la inscrierea in cadrul Concursului, Participantii inteleg ca sunt singurii raspunzatori de consecintele acesteia.

11.5. Totodata, la momentul inscrierii, Participantul garanteaza urmatoarele:

a) datele de identificare solicitate la inregistrare sunt cele adevarate, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente in vigoare;

b) nu va face cereri de trafic excesiv, nu va furniza sau trimite mai departe serii de scrisori, corespondenta aruncata sau nesolicitata sau reclama neautorizata (spam) de orice fel, rezumate, scheme piramidale sau sa se angajeze prin orice alt comportament intentionat sa inhibe ceilalti Utilizatori de a utiliza acest site, sau orice alt site de internet, sau care este altfel posibil sa pagubeasca sau sa distruga reputatia Organizatorului, a Agentiei sau reputatia unei terte parti.

11.6. De asemenea, orice persoana care viziteaza pagina de Facebook Pakmaya – Maiestrie in Bucatarie si interactioneaza cu postarea aferenta Concursului este informata ca se vor lua toate masurile rezonabile in vederea cenzurarii comentariilor care se vor publica pe pagina aferenta Concursului. Organizatorul/Imputernicitul nu garanteaza ca nu vor exista pe pagina de Facebook comentarii ale unor Utilizatori care pot fi neplacute, ofensatoare, indecente sau jignitoare. Utilizatorul intelege faptul ca in timpul vizitarii si/sau utilizarii paginii de Facebook Pakmaya – Maiestrie in Bucatarie este expus unui continut obtinut dintr-o varietate de surse si ca Site-ul si administratorii sai nu sunt raspunzatori in niciun fel de acuratetea, utilitatea, siguranta, sau drepturile de proprietate intelectuala ale acestui continut.

11.7. Participantii vor fi singurii raspunzatori pentru orice incalcare a legislatiei in materia drepturilor de proprietate intelectuala si publicitate, precum si orice alt domeniu relevant, pentru consecintele directe sau indirecte ale publicarii de comentarii in cadrul Concursului. Sub nici un fel de circumstante Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator pentru orice fel de material, orice fel de erori sau omisiuni in cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de catre Participanti a paginii de Facebook a Organizatorului si a participarii la Concurs.

11.8. Prin participarea la Concurs Participantii accepta sa elibereze Organizatorul si Imputernicitul acestuia, precum si filialele acestora, partenerii, reprezentantii, angajatii, succesorii etc. de orice raspundere pentru boala, vatamare, deces, litigii si pagube viitoare, indiferent daca sunt cauzate prin neglijenta sau nu, prin: (i) Participarea la concurs si/sau acceptarea, detinerea sau utilizarea, cat si abuzul sau utilizarea incorecta a premiului; (ii) Defectiuni tehnice de orice fel, dar fara a se limita la defectiunile legate de computer, cabluri, retea, software sau alte echipamente mecanice; (iii) Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricaror transmisii, telefon sau servicii pe internet; (iv) Interventia umana neautorizata in orice parte a procesului de inscriere; (v) Orice eroare electronica sau umana in administrarea Concursului si in procesarea participarilor.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CONCURSULUI

12.1. Prezentul Concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau caz fortuit** (inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua).

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament oficial, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

** Cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza prezentului Regulament Oficial.

12.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs pe pagina de Concurs in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia evenimentului de forta majora sau caz fortuit, existenta acestuia.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe adresa mun. Pascani, str. Gradinitei nr. 1C, jud. Iasi, Romania sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  marketing.office@pakmaya.ro.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Concursului este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe website-ul www.maiestrieinbucatarie.ro, in sectiunea blog:

https://maiestrieinbucatarie.ro/categorie/blog/, sau printr-o solicitare scrisa transmisa catre S.C. Rompak S.R.L. la adresa de e-mail:  marketing.office@pakmaya.ro. Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat si semnat intr-un exemplar original si 2 duplicate, astazi, 07.04.2023.

Organizator:

S.C. ROMPAK S.R.L.

                                                Director Economic & Administrator Executiv:

                        Despina-Adriana CONSTANTIN-LUNGU

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

Coace cu măiestrie, de Paște în bucătărie!”

(“Concursul”)

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 • Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

ROMPAK S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in mun. Pascani, str. Gradinitei nr. 1C, jud. Iasi, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2877/1994, cod de identificare fiscala RO6551041, cont bancar R074 BRDE 240S V078 5936 2400, deschis la BRD GSG lasi, (denumita in continuare “Operatorul“),

prin intermediul DIGITAL WAND S.R.L.,cu sediul in Bucuresti, Str. Ermil Pangratti, nr.3, Etaj 2, Ap.5, Camera 15, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/10409/2008, cod fiscal CUI 24046684, cont bancar RO45.BTRL.0430.1202.H332.92XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Unirii, reprezentata prin Ximena Cilibiu avand functia de Managing Partner, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Rompak S.R.L. adresa: mun. Pascani, str. Gradinitei nr. 1C, jud. Iasi, Romania, email: marketing.office@pakmaya.ro

 • Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

In cadrul ConcursConcursului, Operatorul va colecta de la participanti si va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume de utilizator Facebook;
 • Nume si prenume(doar in cazul castigatorului);
 • Adresa de livrare (doar in cazul castigatorului);
 • Numar de telefon (doar in cazul castigatorului);

Numele si prenumele, adresa de livrare si numarul de telefon vor fi colectate doar in cazul castigatorului.

 • Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul DIGITAL WAND S.R.L., in calitate de Imputernicit.

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 • Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului, DIGITAL WAND S.R.L., precum si autoritatilor, astfel incat Operatorul sa se conformeze cu obligatiile prevazute de legislatia in vigoare.

 • Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 60 de zile de la finalizarea Concursului.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii (daca este cazul). Daca acesta prevedere nu este aplicabila, datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate timp de 60 de zile de la finalizarea Concursului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la finalizarea Concursului, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la ConcursulCoace cu măiestrie, de Paște în bucătărie!”

Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata ConcursConcursului, urmatoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Concursului se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa mun. Pascani, str. Gradinitei nr. 1C, jud. Iasi, Romania sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  marketing.office@pakmaya.ro.

 • Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Concurs, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul/Imputernicitul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 • Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator/Imputernicit, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 • Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 • Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Organizator:

S.C. ROMPAK S.R.L.

                                                Director Economic & Administrator Executiv:                                    
Despina-Adriana CONSTANTIN-LUNGU